فروش کنجد هندی

فروش کنجد هندی

فروش کنجد پاکستانی

قیمت کنجد هندی

فروش کنجد سوری

روغن کنجد هندی

کنجد هندی یکی از انواع کنجد های رایج در بازار ایران می باشند، به همین دلیل فروش عمده هندی رونق بیشتری دارد.
کنجد هایی که در ایران رواج دارد، برخی تولید ایران و برخی دیگر تولید شده در کشور هایی همچون افغانستان و پاکستان و هند می باشند، کنجد هایی که در مناطق مختلف پرورش داده می شوند ممکن است یکسان و یا متفاوت باشند که این امر بستگی به نوع بذر کنجد دارد، ایران تولید کننده گونه های مختلفی از کنجد در کشور می باشد.

کنجد هندی خیلی شبیه کنجد ایرانی است.
درصد روغن دهی کمتر و لرد سفید دارد.
کنجد هندی در بازار معروف تر است.
قیمتی نزدیک به کنجد پاکستانی دارد
کنجد هندی


قیمت کنجد پاکستانی

تهران - دهکده المپیک - بلوار ساحل

989128345986+
989122771447+

support[@]sesameoil.xyz