روغن خراطین و روغن زالو

روغن زالو

روغن خراطین

روغن زالو

روغن شترمرغ

989128345986+

روغن زالو و روغن خراطین که از جمله روغن های خاص و کمیاب محسوب می شوند وبرای حجم دهندگی اعضای بدن بکار برده می شوند و بصورت موضعی از آنها استفاده می شود، در این میان نیز روغن شترمرغ یکی دیگر از روغن های خاص و کمیاب محسوب می شود

تهران - دهکده المپیک - بلوار ساحل

989128345986+
989122771447+

support[@]sesameoil.xyz