فروش دانه های روغنی

دانه های روغنی

قیمت روز دانه های روغنی

دانه های روغنی

بازرگانی دهکده

تحقیق در مورد دانه های روغنی

دانه‌های روغنی، به منظور استخراج روغن از دانه آن‌ها پرورش می ‌یابند، ولی به‌عنوان منبع باارزش پروتئین نیز مطرح هستند و بقایای محصول بعد از روغن ‌کشی بدین منظور به کار می‌رود. هم روغن و هم کنجاله به‌همان اندازه اهمیت داشته و احتیاج به‌ تجزیه‌های ویژه دارند که دقت در خلوص دانه رقم اهمیت دارد. ناخالصی بسیار کمی با سایر مواد ژنتیکی ممکن است کیفیت روغن به ‌دست آمده را بشدت پایین آورده یا کنجاله تولیدی از آنها حاوی مواد سمی باشد، بنابراین پرورش‌ دهندگان بذر می‌بایست دقت ویژه‌ای برای جلوگیری از آمیزش یا آلودگی منابع نامناسب گرده داشته ‌باشند.

فروش انواع دانه های روغنی اعم از کنجد، سیاه دانه ، رازیانه، سویا، آفتابگردان، بادام زمینی، کرچک و سایر

تهران - دهکده المپیک - بلوار ساحل

989128345986+
989122771447+

support[@]sesameoil.xyz