قیمت کنجد پاکستانی

کنجد پاکستانی

فروش کنجد با پوست

کنجد با پوست

بازرگانی دهکده وارد کننده کنجد پاکستان

کنجد مناسب روغن گیری

وارد کننده مستقیم و بدون واسطه کنجد پاکستان با بهترین کیفیت، کنجد دو بار بوجار پاکستانی و بوجار دستی مناسب برای روغن گیری، کنجد پاکستانی شسته شده مناسب برای روغن گیری، پخش کنجد پاکستانی خام، عرضه کنجد با پوست


قیمت روز دانه های روغنی
قیمت کنجد 96

قیمت کنجد فله ای

قیمت کنجد سال 96

فروش عمده کنجد

قیمت کنجد در بازار تهران

09128345986 - 09122771447

قیمت کنجد پاکستانی

بازرگانی دهکده وارد کننده کنجد پاکستانی و کنجد هندی

قیمت کنجد هندی

ترکیبات شیمیایى روغن کنجد :روغن کنجد مرکب از ۷۵ تا ۸۰ درصد گلسیریدهاى اسیدهاى چرب مایع اولئیک و لینولئیک و ۱۵ درصد از گلسیریدهاى اسیدهاى چرب جامد پالمیتیک، استئاریک و آراشیدیک درصد لسیتین و غیره است.

تهران - دهکده المپیک - بلوار ساحل

989128345986+
989122771447+

support[@]sesameoil.xyz